Tin tức

Tin tức

Tin tức

Tin tức

CHẾ DỘ BẠO HÀNH

06 May 2020

Chế độ bảo hành mới tại Công Ty Nguyên Hùng Vinh

Xem thêm

MultiCon và thu thập dữ liệu từ xa

27 Mar 2020

Các thiết bị dòng MultiCon cung cấp khả năng ghi lại nhiều tín hiệu - trực tiếp từ các đầu vào đo tích hợp và từ các mô-đun bên ngoài được đặt quanh. Một ví dụ về một ứng dụng như vậy là theo dõi mức tối đa trong ba mươi hai bể chứa cồn ethyl alcohol. Ứng dụng này được giới thiệu với bộ ghi sau: CMC-99-PS32 / E / S24 / S8 / E-0B1 được hỗ trợ với các mô-đun đầu vào nhị phân SIN-8. Tín hiệu đầu vào Bốn mô-đun SIN-8 bên ngoài đã được sử dụng trong ứng dụng này. Mỗi mô-đun chứa 8 đầu vào nhị phân được sử dụng để nhận tín hiệu từ 32 công tắc cấp được đặt bên trong các bể. Các mô-đun SIN-8 giao tiếp với đầu ghi CMC-99 thông qua giao diện RS-485 Modbus RTU. Kiểm soát đầu ra Ba mươi hai đầu ra SSR (S24 và S8) được tích hợp trong máy ghi CMC-99 được kết nối với hệ thống điều khiển bên ngoài. Mỗi đầu ra nhân đôi điều kiện chỉ báo mức trong các bể cụ thể. Cấu hình Đầu ghi CMC-99 nhận tín hiệu từ tất cả các đầu vào mô-đun SIN-8 và ghi lại trạng thái của chúng trong bộ nhớ trong của nó. Dữ liệu đã ghi được tải xuống qua cổng USB được đặt ở phía trước thiết bị. Một người dùng có một cái nhìn trực tiếp về dữ liệu quá trình, cục bộ trong màn hình bộ ghi.

Xem thêm

Triển lãm EMA VIETNAM 2019

16 Mar 2020

Công ty Nguyên Hùng Vinh tham gia triển lãm EMA VIETNAM 2019 diển ra từ ngày 18 ~ 21 Tháng 09 - 2019

Xem thêm

CHÍNH SÁCH & QUI ĐỊNH CHUNG

16 Mar 2020

CHÍNH SÁCH & QUI ĐỊNH CHUNG

Xem thêm

QUI ĐỊNH VẬN CHUYỄN VÀ GIAO NHẬN

16 Mar 2020

QUI ĐỊNH VẬN CHUYỄN VÀ GIAO NHẬN

Xem thêm

QUI ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

16 Mar 2020

QUI ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ VÀ HOÀN TIỀN

Xem thêm

QUI ĐỊNH CHÍNH SÁCH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

16 Mar 2020

QUI ĐỊNH CHÍNH SÁCH VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN

Xem thêm

QUI ĐỊNH CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

16 Mar 2020

QUI ĐỊNH CHÍNH SÁCH XỬ LÝ KHIẾU NẠI

Xem thêm