Hướng dẫn sử dụng phần mềm DAQ Manager

Tin tức

Tin tức

Hướng dẫn sử dụng phần mềm DAQ Manager

Ngày đăng : 07/01/2022 - 11:49 AM

Phần mềm DAQ Manager cho phép bạn tải xuống dữ liệu được ghi lại bởi các thiết bị MultiCon
(ví dụ: nhiệt độ, độ ẩm, áp suất) và hình dung chúng dưới dạng bảng và đồ thị. Truyền dữ liệu
được thực hiện bằng Ổ đĩa flash USB di động hoặc qua mạng Ethernet.

 

Menu của hệ thống trong thư mục “DAQ Manager”. Từ thư mục này, bạn có thể gỡ cài đặt chương trình một cách an toàn và
dữ liệu đo lường được lưu trữ cho đến thời điểm gỡ cài đặt sẽ vẫn còn trên đĩa cứng của bạn sau này sử dụng

Chương trình được tích hợp sẵn chức năng tải dữ liệu tự động theo bộ lịch trình. Khi người dùng sử dụng tùy chọn này, anh ta không có lựa chọn nhật ký nào sẽ được nhập và chương trình tự động tải xuống tất cả dữ liệu chưa được nhập hoặc yêu cầu cập nhật.
Chức năng tải dữ liệu tự động có thể được kích hoạt cho từng thiết bị.

MultiCon CMC-99 / N16 firmware, version 5.09.1

  MultiCon CMC-141 firmware, version 5.09.1

  How to update firmware

          Firmware update - youtube film 

Bài viết khác
  MultiCon CMC  (28.08.2020)
  CÔNG TY NGUYÊN HÙNG VINH  (27.10.2020)
  Triển lãm EMA VIETNAM 2019  (16.03.2020)

Hướng dẫn sử dụng phần mềm DAQ Manager